gatsby-i18n

Gatsby plugin that provides i18n support.

Installation

yarn add @alxshelepenok/gatsby-i18n

License

MIT